Plaatselijk Belang Zandpol is door de Gemeenteraad van de Gemeente Emmen aangewezen als Erkend Overleg Partner (EOP).

Als EOP heeft Plaatselijk Belang Zandpol de taak om gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Zandpol te behartigen.

Plaatselijk Belang Zandpol vervult daarbij een intermediaire functie richting het gemeentebestuur. de EOP communiceert actief met de achterban (de dorpsbewoners) over de uitvoering van de taken waarover hij verantwoordelijkheid draagt.

Daarom wordt er tenminste één keer jaar een openbare vergadering belegd om verantwoording af te leggen en samenspraak te houden met de inwoners van Zandpol.

  

  

Over Zandpol

Zandpol is een dorp binnen de gemeente Emmen.

Het is ontstaan in de 19e eeuw als een wijk van de gemeente Schoonebeek.

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl