Deze pagina afdrukken
maandag 28 mei 2018 11:36

2019-05-28 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Zandpol

Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang Zandpol.

Datum: 28 mei 2019        Locatie: Het Trefpunt          Secr. : J. Setz
Aanwezig: 15 leden van Plaatselijk Belang Zandpol en de bestuursleden, L. Akkerman, W. Lugers, H. Proem en J. Setz. K. Over van Sedna

1.    Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.     Mededelingen voorzitter.
De voorzitter meldt het volgende:
De vervanging van de riolering Krijtlaan, Schapendrift, Muldersstraat en een gedeelte van Stieltjeskanaal o.z. wordt aanbesteed.
De werkzaamheden worden direct na vakantie gestart.

Stieltjeskanaal w.z. zal de 2
fase van herbestrating richting Nieuw Amsterdam dit jaar plaats vinden.

Gesprek gehad met bestuur natuurbad Zandpol, dit was een goed gesprek.
Een groot gedeelte van de speeltoestellen zijn afgekeurd en deze worden vervangen door nieuwe.
Het bad wordt goed bezocht, vooral zoals vorig jaar.
Ook door camping gasten wordt het natuurbad goed bezocht.

De Zandpolreis wordt dit jaar gesponsord door M&Gezond, zodat de reis dit  jaar
eenmalig voor 20 euro wordt aangeboden.

3.     Notulen openbare vergadering van 26 februari 2019.
Opgemerkt wordt door bewoners van de Nieuw Amsterdamseweg dat het groen bij hun in de doodlopende straat slecht onderhouden wordt.
De notulen zijn verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

4.     Jaarverslag penningmeester.
In de kas op 31-12-2017: 106,25
Inkomsten kas:
165,00
Uitgaven kas:
234,00
In de kas op 31-12-2018:
37,25.

Op de bank op 31-12-2016: 5436,45
Inkomsten via bank:
6358,57
Uitgaven via bank:
5354,73
Op de bank op 31-12-2017:
6440,29.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar goede werk.

5.     Verslag kascommissie door dhr. H. Lunenborg en H. Hendriks.
De kas is gecontroleerd en goed bevonden door de beide heren.
De voorzitter bedankt de beide heren voor de gedane controle.

6.     Verkiezing kascommissie.
Aftredend dhr. H. Lunenborg de dhr. H. Hendriks blijft nog 1 jaar in de kascommissie.
Dhr. A. Schimmel stelt zich beschikbaar en wordt gekozen in de kascommissie.

7.     Bestuursverkiezing.
Er treed dit jaar niemand van het bestuur af.
De voorzitter doet nogmaals een dringend verzoek aan de aanwezigen om zich beschikbaar te stellen om in  het bestuur van Plaatselijk Belang Zandpol zitting te nemen.
De komende jaren treden namelijk de voorzitter en secretaris af en stellen zich niet meer verkiesbaar.
Na deze oproep melden mevr. B. schimmel en mevr. G. Mensink dat ze wel in het bestuur van Plaatselijk Belang Zandpol willen.
Hierop worden ze uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 2 juli.

8.     Verkeersveiligheid.
Aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn meet gegevens doorgegeven van de periode 29-10-2016 t/m 25-02-2019.

Snelheid display Stieltjeskanaal: max. toegestane snelheid 60 km/hr.
71973 voertuigen reden 31 – 40 km/hr.
107626 voertuigen reden 41 -50 km/hr.
93566 voertuigen reden 51 – 60 km/hr.
40637 voertuigen reden 61 – 70 km/hr.
11706 voertuigen reden 71 – 80 km/hr.
3029 voertuigen reden 81 – 90 km/hr.
863 voertuigen reden 91 – 100 km/hr.
227 voertuigen reden 101 – 110 km/hr.
58 voertuigen reden 111 – 120 km/hr.
10 voertuigen reden 121 – 130 km/hr.
1 voertuig reed 134 km/hr.
Dit betekent dat 17,15 % van de voertuigen sneller reed dan de toegestane snelheid van 60 km/hr.
Er wordt besloten om VVN te vragen een snelheidsmeting te laten uitvoeren aan Stieltjeskanaal wz.

9.     Rondvraag
Mevr. Lotterman zegt dat de oprit naar haar woning slecht is, deze is bij de brievenbus verzakt.
Dit wordt doorgegeven aan de gemeente door het bestuur.

Dhr. A. Schimmel zegt dat hem gevraagd is of er op Zandpol een oplaadpunt voor elektrische auto’s is.

Mevr. G. Mensink vraagt of de Dennenweg opnieuw bestraat kan worden.
Verder zegt ze dat de restafvalcontainer
één keer per veertien dagen geleegd wordt, kan er met een chip gewerkt worden zodat je deze om de vier weken kunt laten legen.

Dhr. J. Nijkamp vraagt zich af of iedereen op Zandpol wel weet dat er een Jeu de Boules baan op Zandpol is.

Dhr. H. Hendriks zegt dat het 60 km bord vanaf de rotonde ontbreekt.
Een suggestie is om ook 60 km op de weg te schilderen.
Verder vraagt hij of de bossage aan de Zijtak gesnoeid kan worden.

10.  Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Gelezen: 613 keer Laatst aangepast op woensdag 11 december 2019 11:47
Plaatselijk Belang Zandpol

Nieuwste van Plaatselijk Belang Zandpol